Børnehuset Søndergaard
 

Indmeldelse

Indmeldelse via NemPlads

Fra d 5. januar skal forældre selv booke en plads via NemPlads.

Al ind og udmeldelse sker via NemPlads. Se link her