Børnehuset Søndergaard
 

Børnehuset Søndergaard

Børnehuset Søndergaard er en kommunal institution, som har eksisteret siden 1980. Børnehuset er en mindre institution, der er normeret til 55 børn fordelt på 3 aldersopdelte grupper, Stjerner, Rødder, Kanaljer samt Svanerne som er en specialgruppe.  I perioder arbejder vi i små grupper og blander børnene på tværs. Der er faste voksne tilknyttet grupperne og for at sikre tryghed og stabilitet for børnene tilknyttes alle børn fra start en kontaktpædagog, som primært tager sig af barnet og forældrekontakten.

Børnehuset tæller 14 fastansatte personer, 9 pædagoger, 2 pædagogiske assistenter og 2 pædagogmedhjælpere og 1 leder. Endvidere har vi løbende studerende fra pædagoguddannelsen. Gruppen er repræsenteret ved begge køn og en bred aldersfordeling. Alle personaler tilbydes løbende kurser og videreuddannelse.

Børnehuset Søndergaard har til huse på en nedlagt landejendom, som foruden børnehaven huser Rideklubben Søndergaard, FDF/FPF og en del af Rosenvænget Skole.

Børnehuset er omgivet af natur og marker. Her er ligeledes ridebane samt rideklubbens heste, som græsser helt op til vores grund. Vi har selv geder, akvariefisk, kaniner og af og til katte, som er på gæstevisit. Dyr er således en naturlig del af livet på Søndergaard. Vores egne dyr kan vi have, alene fordi børn og forældre indgår i en frivillig pasningsordning i weekender.

Vi ligger i Finderuphøj skoles distrikt. Vi har et tæt samarbejde med de omkringliggende skoler, som er Finderuphøj skole, Vestre skole samt Søndre skole. Vi besøger jævnligt skolerne, hvor vi kan gøre brug af deres faciliteter.

På Søndergaard har vi ingen indhegning af børnehaven. Dog har vi både synlige (den gule streg) og usynlige markeringer af hvor børnene må opholde sig. Dette er der en fin kultur omkring og børnene hjælper hinanden, også med at blive inden for den gule streg. De nye børn lærer derfor hurtigt hvor de må gå til. For at sikre os at alle børn er i børnehaven, krydser vi børnene af hver time.

Endelig er det værd at nævne, at vi rent geografisk er omgivet af en del grønne områder og stier. Vi benytter os meget af dette og tager således ofte på gå- og cykelture i nærområdet på betryggende vis.

Åbningstider


Mandag - Torsdag: Kl. 06.40 - 17.00
Fredage: Kl. 06.40 - 15.45