Vi har besøg af PAU elever der laver natur aktiviteter med os
Indvielse af legepladsen med Søndergaard garden.
Stærke mænd
Vandland på Søndergård.
Tur til Borgvold.
Vi øver os til sommerfesten i morgen.
Besøg på Naturskolen
Bondgårds tema
Leg hos rødderne 👌🏼😀
Børnehuset Søndergaard
Børnehuset Søndergaard er en kommunal institution, som har eksisteret siden 1980. Børnehuset er en mindre institution, der er normeret til 55 børn fordelt på  3 aldersopdelte grupper, Stjerner, Rødder og Kanaljer. Vi har også en specialgruppe - Svanerne, som har base på vores 1. sal. Formålet med specialgrupper i tilknytning til en daginstitution er, at barnet inkluderes i de aktiviteter der er relevante for det enkelte barn i den store gruppe, men at barnet også har mulighed for  mindre rammer og færre børn i hverdagen. Der er faste pædagoger tilknyttet Svanerne.

I perioder arbejder vi i små grupper og blander børnene på tværs. Der er faste voksne tilknyttet grupperne og for at sikre tryghed og stabilitet for børnene tilknyttes alle børn fra start en kontaktpædagog, som primært tager sig af barnet og forældrekontakten.

Børnehuset tæller 14 fastansatte personer: 9 pædagoger, 2 pædagogiske assistenter og 2 pædagogmedhjælpere og 1 leder. Endvidere har vi løbende studerende fra pædagoguddannelsen. Gruppen er repræsenteret ved begge køn og en bred aldersfordeling. Alle personaler tilbydes løbende kurser og videreuddannelse.

Børnehuset Søndergaard har til huse på en nedlagt landejendom, som foruden børnehaven huser Rideklubben,  Søndergaard, FDF/FPF og  en del af Rosenvænget Skole.

Børnehuset er omgivet af natur og marker. Her er ligeledes ridebane samt rideklubbens heste, som græsser helt op til vores grund. Vi har selv geder, akvariefisk, kaniner og af og til katte, som er på gæstevisit. Dyr er således en naturlig del af livet på Søndergaard. Vores egne dyr kan vi have, alene fordi børn og forældre indgår i en frivillig pasningsordning i weekender.

Vi ligger i Finderuphøj skoles distrikt. Vi har et tæt samarbejde med de omkringliggende skoler, som er Finderuphøj skole, Vestre skole samt Søndre skole. Vi besøger jævnligt skolerne, hvor vi kan gøre brug af deres faciliteter.

På Søndergaard har vi ingen indhegning af børnehaven. Dog har vi både synlige (den gule streg) og usynlige markeringer af hvor børnene må opholde sig. Dette er der en fin kultur omkring og børnene hjælper hinanden, også med at blive inden for den gule streg. De nye børn lærer derfor hurtigt hvor de må gå til. For at sikre os at alle børn er i børnehaven, krydser vi børnene af hver time.

Endelig er det værd at nævne, at vi rent geografisk er omgivet af en del grønne områder og stier. Vi benytter os meget af dette og tager således ofte på gå- og cykelture i nærområdet på betryggende vis.

 Kanaljerne er dyrepasser i November måned. Vi har sluppet dem løs på legepladsen og vi lærer dem at man ikke må gå over den gule streg! ;)
Cyklerne tjekkes på vores værksted.
Vi tegner det der gør os glade
Klar til cykeltur
Pirat tema
Stærke mænd
Aktiviteter med udgangspunkt i læreplanstemaer
Vi finder bogstaver i naturen
De ældste børn hjælper med at forberede suppen
Vi arbejder på vores insekthotel.
Vi laver insekthotel og vores gæster er allerede rimelig interesseret i vores faciliteter. Men vi har altså også et ret motiveret personale ansat på hotellet :)
Cykeltur
Vi bygger hule. Drengene er med til at save grene og slå søm i. ☺️

Søndergaards legeplads og bygninger:

I efteråret 2016 har vi fået bygget en ny legeplads i naturmaterialer. Den ligger op til gode udfordringer til kroppen, masser af leg og glæde.

I 2020 får vi renoveret vores bygninger og udvidet med en vuggestue og flere børnehavepladser.

Børnene skal have madpakker med. Der er afstemning om madordning i nov 2018